Legal

Cazul Kronospan – Incalcari ale legislatiei

SEBES

In anul 1998 SC MDF FRATI SA Sebes a preluat SC MDF SEBES SA care opera pe platforma industriala de la Sebes activitatea de productie placi din fibre de lemn si rasini. MDF FRATI SEBES a obtinut un acord de mediu – nr 447/14.12.1998 – prin care i s-au impus o serie de masuri si investitii pentru protectia mediului, dar care nu au fost niciodata realizate de companie (acopeririea cu membrane de polietilena a cuvelor de retentie la rezervoarele de metanol si formaldehida, pardoseala de protectie peliculara pentru rezervorul de acid formic, protectie speciala cu rasini epoxidice a rezervorului de NaOH, precum si de a achizitiona aparatura pentru controlul concentratiei emisiilor evacuate la puncte fixe si a emisiilor la exteriorul obiectivului).

In anul 2000 SC MDF FRATINI SA infiinteaza pe acelasi amplasament societatea SC SEPAL SRL Sebes pentru producere de placi din aschii de lemn. Aceasta va obtine acordul de mediu 78/21.04.2000 care mentine prevederile acordului 447/14.12.1998. In ciuda faptului ca prevederile acordurilor de mediu se incalcasera prin neaducerea la indeplinire a masurilor si a investitiilor pentru protectia mediului, cele doua companii vor obtine:
SC MDF SEBES FRATI SA autorizatia de mediu 29/08.01.2001 valabila pana la 08.01.2003 pentru activitatile de producere rasini ureoformaldehidice, fabricare placi aglomerate din lemn PAL, fabricare placi din lemn de densitate medie MDF si ulterior autorizatia de mediu 478/14.04.2003 valabila pana la 14.04.2008
SC MDF SEPAL SA autorizatia de mediu 545/04.11.2002 valabila pana la 04.11.2003 pentru activitatea de fabricare produse stratificate din lemn si ulterior autorizatia de mediu nr. 198/22.03.2004, valabila pana la 22.03.2009

In anul 2004 toate activele celor doua firme vor fi preluate de catre SC Kronospan Sebes SA, fara a se proceda la efectuarea bilantului de mediu menit sa stabileasca obligatiile de mediu care ii revin noului proprietar si fara a se obtine avizul de mediu. Mai mult decat atat, autorizatiile de mediu 478/14.04.2003 si 198/22.03.2004 nu s-au transferat noului proprietar SC Kronospan Sebes SA.

In anul 2007 S.C.KRONOSPAN SEBES S.A obtine autorizatia integrata de mediu SB 67/2007 valabila pana la data de 09.01.2017 pentru activitatea de producere de substante chimice organice de baza: formaldehida si rasini ureoformaldehidice lichide si pulberi. In cuprinsul autorizatiei integrate de mediu atacate se arata ca in documentatia care a stat la baza emiterii sale s-a aflat si autorizatia 478 din 14.04.2003 emisa de Inspectoratul de Protectie a Mediului Alba pe seama S.C.MDF SEBES FRATI S.A. Ori in anul 2004 autorizatia de mediu nr. 478 din 14.04.2004 nu s-au transferat noului proprietar S.C. KRONOSPAN SEBES S.A.
Autorizatia SB 67/2007 incalca OUG 152/2005 ce transpune directiva IPPC prin faptul ca nu contine cerinte de monitorizare corespunzatoare. Cu toate acestea, platforma industriala este amplasata la 150 m de cartierul de locuit/rezidential Kogalniceanu. De asemenea, actul nu contine conditii cu privire la capacitatea si perioada de depozitare a deseurilor periculoase.

Emisii formaldehida
1. In cursul anului 2007, Kronochem a ridicat pe platforma industriala de la Sebes o instalatie de producere a formaldehidelor cu o capacitate dubla decat cea actuala (60000 tone/an), fara acord de mediu si fara autorizatie de construire, asadar cu incalcarea grava a OUG 195/2005 privind protectia mediului si a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii. Garda de Mediu Alba a dispus amendarea companiei si demolarea instalatiei, ceea ce inca nu s-a intamplat. Mai mult decat atat, pe parcursul litigiului cu Garda de Mediu Alba, Kronochem a demarat la ARPM Sibiu procedura de autorizare in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creaza cadrul pentru construire instalatie pentru producerea formaldehidei. Pe baza documentatiei ce contine PUD avizat ar urma sa se emita autorizatia de construire pentru instalatia deja existenta. In conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru planuri si programe si cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, ARPM Sibiu nu ar fi trebuit sa demareze o procedura SEA pentru PUD aferent unei constructii existente, ci sa respinga din start cererea de aviz de mediu. Obiectivul principal al evaluarii de mediu nu poate fi atins intr-un caz in care planul supus aprobarii a fost deja implementat prin ridicarea constructiei aferente, care face imposibila analizarea starii mediului si evolutiei sale in absenta planului.

2. In data de 19.02.2008, ora.05, la actuala fabrica de producere de formaldehide s-a produs o defectiune tehnica care a condus la deversarea accidentala a cea. 800kg formaldehida. Emisiile de formaldehida care au avut loc s-au dispersat in zona si au condus la inregistrarea unor depasiri ale limitelor legale de emisii conform probelor recoltate in zona SC Alpin SA: depasirea de 2 ori a valorilor limita admise cf. Stas 12574/87.
Kronochem nu a anuntat autoritatile de mediu cu privire la producerea acestui incident, incalcand obligatiiile ce ii revin cf Autorizatiei integrate de mediu nr.Sb 67/09.01.2007. Garda de Mediu Alba a sanctionat contraventional Kronochem Sebes cu o amenda de 80.000 lei pentru neanuntarea autoritatilor de mediu cu privire la incindent.

3. In perioada 18.05-03.06.2008 Kronospan Sebes a depasit in 13 ocazii limitele legale de emisii de formaldehida. Valoarea maxima masurata in aceasta perioada a fost de 0,053 mg/Nmc, pe cand valoarea concentrantiei maxime admise conform prevederilor STAS 12574/1987 pentru zone protejate este de 0,012 mg//Nmc. Ca atare Garda de Mediu Alba a sanctionat in iunie 2008 Kronospan Sebes cu o amenda contraventionala de 100000 lei.

BRASOV

La inceputul anului 2008 S.C. KRONOSPAN ROMaNIA S.R.L. a inceput construirea unei fabrici de productie placi PAL in orasul Brasov. Aceste lucrari sunt efectuate in baza unei autorizatii de construire – Autorizatia nr.265/26.03.2002 – care si-a pierdut valabilitatea in principal datorita faptului ca acordul de mediu nr.120/18.03.2002, care a stat la baza emiterii autorizatiei, a expirat.

In ianuarie 2008 APM Brasov a solicitat Kronospan ca, in vederea obtinerii unui acord de mediu pentru proiectul mai sus mentionat, sa intocmeasca o documentatie Plan Urbanistic Zonal. Fara sa intocmeasca un PUZ si sa obtina un acord de mediu, in februarie 2008 Kronospan a inceput lucrarile de construire.

Primaria Brasov a sanctionat S.C. KRONOSPAN ROMANIA S.R.L., prin procesul-verbal nr.4578/12.05.2008, pentru nerespectarea autorizatiei de construire 265/26.03.2002, dispunand sistarea lucrarilor si incadrarea acestora in prevederile autorizatiei de construire”. De asemenea a formulat o plangere penala impotriva reprezentantilor SC Kronospan Romania pentru savarsirea infractiunii de continuare a lucrarilor de constructii dupa dispunerea opririi lor prevazuta de art. 24 lit b din legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii – Dosar penal 362250/15.07.2008 al Politiei Brasov.

Garda de Mediu Brasov a constatat ca Acordul de mediu nr.120/18.03.2002 si-a pierdut valabilitatea si a sanctionat contraventional compania cu amenda si sistarea lucrarilor de construire, conform art.96 al.2 pct.1 din OUG nr.195/2005.

In cursul anului 2008 si pe parcursul litigiului cu Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judetean Brasov privind anularea  procesului verbal de sancţionare 006387/24 iunie 2008, SC Kronospan Romania SRL a depus o a doua solicitare la APM Brasov pentru emiterea unui acord de mediu pentru proiectul lucrarilor de construire a fabricii sale de pe amplasamentul din Str. Strunga Mieilor Nr.1, Brasov. In data de 22.12.2008 APM Brasov a luat decizia de respingere a acestei solicitări de emitere a acordului de mediu.

La data de 06.03.2009, modificand titlul proiectului sau, denumit acum ‘Modificare soluţii constructive si modernizare tehnologie la fabrica de produse lemnoase’, SC Kronospan Romania a depus o a treia solicitare de acord de mediu pentru fabrica sa de prelucrare masa lemnoasa de pe amplasamentul din Str. Strunga Mieilor Nr.1, Brasov. De aceasta data APM Brasov a acceptat solicitarea, a parcurs procedura de emitere a acordului de mediu si a emis acest act pe data de 7 iulie 2009.

Demersuri juridice ale societatii civile

In octombrie 2007 Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) a solicitat ARPM Sibiu revocarea autorizatiei integrate de mediu nr SB 67/09.01.2007 ca fiind emisa cu incalcarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii precum si a OUG 195/2005. In raspunsul sau ARPM Sibiu arata numai ca plangerea prealabila este tardiva fata de momentul emiterii autorizatiei si ca aceasta s-a eliberat cu respectarea normelor legale in vigoare.

In septembrie 2007 membrii ai Grupului de Initiativa ‘Sebes fara Poluare’ (grup care ulterior a devenit Asociatia Centrul Independent pentru Protectia Mediului)au formulat o plangere penala impotriva reprezentantilor Kronospan Sebes pentru fapta prevazuta de Legea 50/1991 de continuare a lucrarilor de constructii dupa ce s-a dispus oprirea lor de catre autoritatea competenta, si pentru ca angajati din cadrul Kronospan au degajat substante chimice, cu buna stiinta in atmosfera, si care au pus in pericol sanatatea populatiei – Dosar 1123/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes, in care s-a dispus inceperea urmaririi penale.

In martie 2008 CIDRM in nume propriu si in calitate de mandatar al mai multor cetateni din orasul Sebes a intervenit in interesul autoritatii de mediu in actiunea Kronospan Sebes impotriva ARPM Sibiu si APM Alba pentru obligarea ARPM la emiterea unei decizii cu privire la incadrarea uscatorului de aschii de lemn de 75 MW pentru fabrica sa de lemn PAL si obligarea APM la emiterea autorizatiei de mediu necesare functionarii instalatiei – Dosar nr. 4249/107/2007 al Tribunalului Alba. In septembrie 2008 Kronospan a renuntat la actiunea in instanta.

In mai 2008 Grupul de Initiativa Sebes fara Poluare a solicitat autoritatilor responsabile pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru platforma Kronospan Sebes reducerea concentratiei admise pentru poluantul cancerigen ‘Pulberi in suspensie PM10’ la de 50 mg/Nmc la 20 mg/Nmc, solicitare intemeiata pe prevederile Ordinului 592/25 iunie 2002. In raspunsul sau ARPM Sibiu arata ca in stabilirea valorilor limita va tine cont de aceasta solicitare, de cele mai bune tehnici disponibile, de caracteristicile tehnice ale instalatiei, amplasarea geografica si de conditiile locale de mediu.

In mai 2008 CIDRM a sesizat Garda de Mediu Brasov privind faptul ca SC Kronospan Brasov desfasoara lucrari de constructii in baza unui acord de mediu care si-a pierdut valabilitatea, solicitand sa sanctioneze compania si sa dispuna oprirea lucrarilor. In raspunsul sau Garda de Mediu arata ca intr-adevar acordul de mediu nu mai este valabil si ca a sanctionat Kronospan cu amenda si oprirea lucrarilor.

In mai 2008 membrii ai Grupului de initiativa Sebes fara Poluare au sesizat Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in privinta faptului ca intre Directorul APM Alba, D-nul Vasile Todea si Kronospan Sebes exista relatii comerciale, aducatoare de profit, ceea ce potrivit Legii 161/2003 privind unele masuri pentru prevenirea si sanctionarea coruptie poate constitui un conflict de interese. Mai precis petitia arata ca D-nul Todea Vasile este actionar unic la S.C.Luxor L.T.D.SRL, companie care desfasoara contracte comerciale, aducatoare de profit cu firma S.C.KRONOSPAN S.A. Pe de alta parte S.C.KRONOSPAN se afla in proceduri de autorizare in fata APM Alba, deciziile apartinandu-i domnului director Todea Vasile. In urma acestei sesizari, Comisia de disciplina de la nivelul ANPM a dispus demiterea Domnului Vasile Todea din functia de Director al APM Alba.

In iulie 2008 CIDRM a sesizat Consiliul Local Brasov, Inspectoratul de Stat in Constructii Brasov si Politia Brasov privind faptul ca SC Kronospan Brasov desfasoara lucrari de constructii in baza unei autorizatii care si-a pierdut valabilitatea, solicitand sa sanctioneze compania, sa dispuna oprirea lucrarilor si desfiintarea celor deja executate conform prevederilor Legii 50/1991. In raspunsul sau Primaria arata ca a sanctionat compania dispunand sistarea lucrarilor si incadrarea acestora in prevederile autorizatiei de construire”. Prin aceasta ”solutie”, Primaria ignora lipsa de valabilitate a autorizatiei de construire si nu impune desfiintarea lucrarilor efectuate fara autorizatie.

In iulie 2008 Grupul de Initiativa Sebes fara Poluare a solicitat ANPM reincadrarea formaldehidei in grupa corespunzatoare de cancerigenitate in concordanta cu studiile Organizatiei Mondiale pentru Sanatate. Solicitarea s-a bazat pe faptul ca formaldehida este incadrata potrivit legislatiei romane (HG 490/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicarea a OUG 200/2000 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor chimice periculoase) numai in grupa III de cancerigenitate (grupa continand substante in privinta carora exista evidente limitate ale efectului cancerigen), pe cand OMS o califica drept substanta in privinta carora exista suficiente studii si indicii ca produce cancer. Raspunsul ANPM arata ca pentru o asemenea modificare legislativa ar fi necesara modificarea directivei europene relevante, care apoi sa fie transpusa in legislatia interna a tarilor membre.

In august 2008 in cadrul dezbaterii publice care a avut loc la Sebes pe tema avizului de mediu pentru PUD fabrica de formaldehide membrii ai Grupului de Initiativa Sebes fara Poluare si ai CIDRM au sustinut argumente juridice potrivit carora daca avizul de mediu ar fi emis pentru acest PUD, acesta ar fi ilegal.

Argumentele au vizat in primul rand incalcarea HG 1076/2004 privind evaluarea de mediu pentru planuri si programme. La inceputul lunii septembrie 2008 ARPM Sibiu a solicitat Kronochem completarea documentatiei pentru obtinerea avizului de mediu pt PUD in sensul de a arata cum se vor respecta dispozitiile HG 1076/2004 privind evaluarea alternativei ‘0’, etc.

In septembrie 2008 CIDRM a deschis o actiune in instanta impotriva Municipiului Brasov si a Consiliului Local Brasov – Dosar 6012/62/2008 aflat pe rolul Tribunalului Brasov.

Prin aceasta actiune Centrul solicita ca instanta sa oblige paratii – in temeiul art. 18 alin.1 din Legea nr.554/2004 – la intocmirea procesul verbal de contraventie si sanctionarea KRONOSPAN in sensul de a se dispune amendarea societatii pentru executarea de lucrari fara autorizatie de construire, oprirea lucrarilor de constructii executate si desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie.

In octombrie 2008 CIDRM a intervenit in interesul autoritatii de mediu in actiunea Kronospan impotriva Garzii de Mediu Brasov pentru anularea procesului verbal de sanctionare prin care s-a constatat ca acordul de mediu al Kronospan pentru fabrica de productie de placi PAL a expirat si compania a fost sanctionata cu amenda si oprirea lucrarilor – Dosar civil nr.9798/197/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Brasov.

In octombrie 2008 CIDRM a intervenit in numele autoritatii de mediu in actiunea Kronochem Sebes impotriva Garzii de Mediu Alba pentru anularea notei de constatare 77/18.09.2007 privind construirea de catre Kronochem a unei fabrici de productie de formaldehide de 60000 t/an fara un acord de mediu – Dosar 3876/107/2007 al Curtii de Apel Oradea.

Curtea de Apel Oradea a respins in principiu cererea de interventie a CIDRM si a mai multor cetateni din orasul Sebes ca fiind lipsita de interes si a admis actiunea Kronochem, anuland nota de constatare 77/18.09.2007. CIDRM va formula o plangere la Comitetul pentru Respectarea Conventiei de la Aarhus privind accesul la informatie, participarea publica si accesul la justitie pe probleme de mediu.

In octombrie 2008 CIDRM a intervenit alaturi de mai multi locuitori ai orasului Sebes in interesul autoritatii de mediu in actiunea Kronochem Sebes impotriva Garzii de Mediu Alba pentru anularea notei de constatare 110/29.10.2007 privind construirea de catre Kronochem a unei fabrici de productie de formaldehide fara un acord de mediu – Dosar Nr. 4020/107/2007 al Curtii de Apel Oradea.

Curtea de Apel Oradea a admis recursul Kronochem Sebes si a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Bihor.

CIDRM se va implica in continuare in acest caz prin promovarea de actiuni in instanta, urmarind ca prin aceasta sa se asigure ca lucrarile se desfasoara cu respectarea deplina a normelor legale aplicabile si in respect deplin fata de drepturile constitutional garantate ale publicului la un mediu sanatos si la participare publica in luarea deciziilor.

Reclame

4 răspunsuri so far »

 1. 1

  gigi said,

  Imi pare rau sa spun aceste lucruri, insa prestatia „ecologistilor” la dezbaterea publica a Kronospan m-a dezamagit.
  Din start veti spune ca fac „lobby” pentru aceasta fabrica. Gresit. Aveti rabdare si cititi pana la capat.
  Am avut neplacerea sa asist la o manifestare a isteriei mai mult sau mai putin colective a unor oameni, sper, in mare parte, manati de interese nobile. Insa aceste interese nobile s-au inecat in propira lor neputinta in exprimare, in lipsa de argumente calificate.
  Nimeni nu a avut inteligenta sa vina cu argumente solide, documentate mai ales, sustinute de probe evidente si solide.
  Astfel ca am asistat la tot felul de argumente de genul: poluati, ne omorati copiii, taiati padurile….care in felul in care au fost expuse se potriveau mai bine unei discutii intre niste pensionari ce isi omoara timpul la coada la paine!
  Nu asa veti combate poluarea, oameni buni!!!! Nu cu pseudo argumente de pensionar revoltat pe ticalosii si hotii care sug sangele poporului! daca vreti sa fiti eficienti documentati-va, demonstrati meticulos ceea ce vreti sa spuneti si deci departati-va de imaginea de neputinciosi isterici pe care ati creat-o la ITC.
  Suntem din pacate in fata uneo generatii de tineri manati de ganduri bune, insa cu o capacitate de exprimare a propriilor idei tare redusa. Vine treaba asta din lipsa de pregatire, din lipsa culturii, a lecturii…a activitatii lucrative. Am asistat la penibila prestatie a unui mucos, ce in spatele ochelarilor ce ii dadeau un aer serios, s-a limitat la a citi niste fraze lipsite de sens, fara un subiect clar, debenind victima sigura in fata greutatii unui om cu experianta ca Tucunel.
  Asta legat de cei manati de interese nobile, insa cu cuvinte putine si sarace…
  …Cat despre restul….tare sunt curios, cati din revoltatii din Stupini sunt ingrijorati de mediu?! Nu cumva au cumparat niste terenuri intr-o zona in care preturile s-au degradat datorita fabricii?! Uite deci cum banul duce pe apa sambetei pretentiile de ecologism.
  A…si am mai vazut pe acolo si un „revoltat” care dadea tare cu barda, uitand sa spuna ca are si el ceva interese pe la Kronospan…Stie el cine….
  Deci, fratilor….ori puneti mana si munciti serios, va documentati, va construiti argumente solide…ori lasati naibii ecologia, ca tara are nevoie de forta de munca, nu de tineri ce la o bere mai discuta si de hotii si nenorocitii care sug sangele poporului…

 2. 2

  vlad said,

  beton, frate!

 3. 3

  Codrin said,

  gigi, gigi, gigi,

  contra-argumentele tale la motivatia emotionala a oamenilor de a se impotrivi poluarii Kronospan sunt beton intr-adevar! numai date exacte si nici cea mai mica umbra de speculare.
  in loc sa spui prostii cu jumatate de gura, n-ai vrea tu mai bine sa te informezi?
  https://sebesfarapoluare.files.wordpress.com/2009/05/contestatie_proceduraeia_mai09.pdf
  aceasta contestatie se regaseste pe blog la sectiunea articole recente, chiar pe prima pagina. banuiesc ca n-ai vazut-o.
  chiar, ce salar se primeste la Krono?


Comment RSS · TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: