Ministrul Mediului așteptată la Alba Iulia de protestatarii împotriva poluării din Sebeș

sursa: ziarulunirea.ro

Ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor, Graţiela Gavrilescu, a ajuns vineri 24 iulie, la orele 9.30 la sediul Prefecturii Alba. La sosire, aceasta a fost întâmpinată de circa 15 persoane, majoritatea din Sebeș, care, înarmați cu pancarte cu mesaje anti-poluare, au strigat “Vrem aer curat și un mediu sănătos!”.

Ministrul nu și-a încetinit pasul la vederea grupului de cetățeni, despre care știa că o așteaptă, și a intrat în sediul Prefecturii fără să interacționeze în vreun fel cu aceștia. O doamnă din grupul de protestatari i-a transmis cu voce tare doamnei Graţiela Gavrilescu că are încredere în ea, pentru că toți “dorim” respectarea legii.

Ana Hațegan, tânăra din Sebeș care a inițiat și inspirat protestele de amploare anti-poluare care au avut loc la Sebeș pe parcursul acestui an și care a fost ulterior chemată în judecată de compania Kronospan pentru aceste lucruri, a declarat că Ministrul Mediului a acceptat o întâlnire cu grupul de protestatari, care va avea loc la orele 11.00.

Cei care se luptă cu poluarea intenționează ca pe această cale să transmită direct șefului instituției care are drept atribuții protecția mediului și implicit a sănătății populației, doleanțele miilor de cetățeni din Sebeș și Alba Iulia pe care îi reprezintă, respectiv neregulile tehnice și juridice legate de activitatea unui mare poluator din Sebeș.

Reclame

Leave a comment »

Răspunsul oficial la petiția ”Opriți poluarea în Sebeș”

fum kronoÎn timpul protestelor masive împotriva poluării, din ianuarie-martie, peste 6000 de cetățeni din Sebeș și zonele învecinate au semnat o petiție care a fost adresată mai multor instituții din țară și din străinătate.

Răspunsul primit de la Ministerul Mediului îl puteți citi integral AICI.

Elementele cele mai importante din acest răspuns sunt următoarele:

– ”Comisia a decis completarea documentaţiei SC KRONOŞPAN Sebeş SA de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cu analiza și evaluarea dispersiei emisiilor de poluanți în aer având în vedere sursele identificate în cadrul analizei impactului cumulat şi contribuţia fondului regional cu luarea în considerare a efectelor altor activităţi ce se desfăşoară în zona luată în considerare (traficul în interiorul amplasamentului operatorului economic, traficul rutier pe DN1, activitatea SC HOLTZINDUSTRIE SA, activitatea viitoare a SC KRONOCHEM Sebeş SRL) cel puţin în ceea ce priveşte indicatorul formaldehidă şi pulberi.”

– ”Precizăm că, prevederile comunitare în vigoare în domeniul protecţiei mediului nu impun distanţe minime faţă de oraş sau relocarea instalaţiilor existente în afara oraşului, însă, autorităţile competente pentru protecţia mediului cu responsabilități în emiterea autorizației integrate de mediu pot impune instalaţiilor condiţii mai restrictive de autorizare decât cele rezultate din utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, în conformitate cu legislaţia incidentă în vigoare în domeniul emisiilor industriale. În plus, autorităţile competente pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu, la determinarea condiţiilor de autorizare trebuie să ia în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei, localizarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu.”raspuns presedinte minister

Leave a comment »

Kronospan obligată de Minister să completeze documentația pentru AIM (Autorizația Integrată de Mediu)

protest-11ian

Astăzi 7 mai 2015, Ministerul Mediului a făcut public rezultatul analizării contestațiilor depuse de reprezentanţi ai societăţii civile (ONG PrimaNatura) cât şi de persoane fizice, la decizia APM Alba din 03.12.2014 de revizuire a autorizației integrate de mediu pentru SC Kronospan Sebeș SA.

Așadar, în urma analizei contestaţiilor primite, a documentaţiei care a stat la baza deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC KRONOŞPAN Sebeş SA, precum şi a informaţiilor suplimentare solicitate de către Comisie de la APM Alba, Comisia a decis că impactul asupra mediului şi sănătăţii umane al măririi capacităţii de producţie a fabricii KRONOŞPAN Sebeş SA trebuie reevaluat. Motivele principale care au stat la baza acestei decizii se referă la faptul că documentaţia depusă de SC KRONOŞPAN Sebeş SA pentru obţinerea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu trebuie completată.

Astfel, conform concluziilor Comisiei MMAP, emiterea Deciziei de revizuire nu a luat în considerare impactul cumulat asupra mediului în contextul măririi capacităţii de producţie propuse, inclusiv al creşterii capacităţii de producţie a plăcilor lemnoase de tip MDF şi PAL cu toate proiectele/activităţile de pe amplasament/platforma industrială, cu luarea în considerare a distanţelor faţă de aşezările umane şi a altor obiective de interes public.

Totodată, Comisia a dispus completarea documentaţiei, ca urmare a modificărilor majore suferite de legislaţia specifică în domeniu, pe durata desfășurării întregii proceduri de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

De asemenea, Comisia a decis completarea documentaţiei SC KRONOŞPAN Sebeş SA de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cu analiza şi evaluarea dispersiei emisiilor de poluanţi în aer, având în vedere sursele identificate în cadrul analizei impactului cumulat şi contribuţia fondului regional, cu luarea în considerare a efectelor altor activităţi ce se desfăşoară în zona luată în considerare (traficul în interiorul amplasamentului operatorului economic, traficul rutier pe DN1, activitatea SC HOLTZINDUSTRIE SA, activitatea viitoare a SC KRONOCHEM Sebeş SRL) cel puţin în ceea ce priveşte indicatorul formaldehidă şi pulberi. În plus, după ce SC KRONOŞPAN Sebeş SA va completa documentaţia conform solicitării, Comisia a dispus ca APM Alba să o supună analizei detaliate în cadrul procedurii cu reconsiderarea, după caz, a deciziei de revizuire a autorizaţiei şi a condiţiilor stipulate în proiectul de autorizaţie integrată de mediu, după caz. Analiza se va efectua în funcţie de informaţiile noi, apărute ca urmare a evaluării impactului cumulat al măririi de capacitate propuse cu toate proiectele şi activităţile de pe amplasamment şi platforma industrială, cu luarea în considerare a distanţelor faţă de aşezările umane şi a altor obiective de interes public.

sursa: http://mmediu.ro/articol/informare-de-presa-comisie-mmap-marirea-capacitatii-de-productie-a-formaldehidei-la-fabrica-kronospan-sebes-va-fi-reevaluata/621

 

Leave a comment »

9 mai – Românii vor să-și salveze pădurile!

9mai-Peste doar câteva zile, în mai multe oraşe din ţară, va avea loc primul protest major împotriva despăduririlor masive. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât în România există mai mult de jumătate din suprafaţa totală de pădure virgină din Uniunea Europeană, iar la nivelul clasei politice există numai complicitate cu beneficiarii despăduririlor abuzive. Motive sunt suficiente pentru ca oamenii cărora le pasă de viitorul și sănătatea copiilor lor, să vină la protestul de sâmbătă: – peste 135 de milioane de mc – volumul de lemn exploatat în România, în perioada 2002 – 2011, conform INS, în valoare de 9,4 miliarde € – aproximativ trei sferturi din pădurile virgine din Europa se află (încă) în România; – aproximativ 50 de hectare de pădure sunt tăiate ilegal, ÎN FIECARE ZI! – în fiecare an, din țara noastră, se taie 7 MILIOANE de mc doar rășinoase; – 350 000 de hectare de pădure au fost distruse după 1990, iar 500 000 au fost deteriorate sau sunt în curs de tăiere – adică peste 10% din total. – în loc să exporte mobilă (sau alte produse cu valoare adăugată mare, prin care se pot crea zeci de mii de locuri de muncă), România exportă, ca ţările africane, cherestea sau placi PAL&MDF, produse în abatoarele de păduri de la Sebeș, unde sunt sub o mie de angajați…

Societatea civilă, conştientă fiind de proporțiile și implicațiile catastrofale a recoltării ilegale a lemnului, favorizată de derapajele funcționale ale instituțiilor statului, a ales să raspundă prompt și ferm: Pădurile României sunt un bun de interes public, național şi european.

În conformitate cu drepturile constituționale şi drepturile conferite de tratatele internaţionale la care România este parte:

CEREM:
1.Stoparea tăierilor ilegale.
2. Menţinerea şi îmbunătăţirea implementării programului ”Radarul Pădurilor”.
3. Protecția Pădurilor Virgine, Cvasivirgine și a Parcurilor Naționale.
4. Deblocarea dosarelor de corupţie din domeniul forestier
5. Întărirea instituțiilor cu atribuții de control în silvicultură
6. Elaborarea Strategiei Naţionale Forestiere şi finanțarea Programului National de Împăduriri
7. Instituirea de măsuri antimonopol în industria lemnului, eliminarea abuzurilor de poziţie dominant şi de monopsol, precum şi reguli de valorificare a lemnului în beneficul dezvoltării durabile a comunităților locale
8. Plăți compensatorii pentru proprietarii de păduri cu rol de protecţie sau incluse în arii protejate ori situri Natura 2000
9. Finanțarea adecvată a sectorului forestier pentru menținerea echilibrului intre protecție si exploatare.
10. Oprirea proiectului de modificare a Legii vânătorii şi fondului cinegetic – legea masacrării dreptului de proprietate şi a faunei!

1De ce luptam pentru apararea padurilor:

Stoparea tăierilor ilegale

 Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internațional major. Această problemă constituie o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire și de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20 % din emisiile globale de CO2, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deșertificare și la eroziunea solului și poate exacerba fenomenele meteorologice extreme și inundațiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicații sociale, politice și economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanță și amenințând mijloacele de subzistență ale comunităților locale dependente de păduri, și poate fi asociată cu conflicte armate[1]

Menţinerea şi îmbunătăţirea implementării programului ”Radarul Pădurilor”.

Se impun îmbunătăţiri ale sistemului informatic şi procedural, dar mai ales controlul efectiv în teren şi monitorizarea riguroasă din partea instituţiilor de control abilitate.

Există încă numeroase “portiţe de scăpare”:

Comercianţii folosesc codul unic generat de sistemul “radarul pădurilor” de mai multe ori în aceeaşi zi, chiar dacă sunt opriţi de poliţie pentru control, deoarece poliţia nu obişnuieşte să completeze rubrica dedicată care ar dovedi că transportul a fost oprit.

Poliţia nu răspunde tuturor solicitărilor de oprire a transporturilor, iar când o face adeseori cantitatea de lemn încărcată și transportată este mai mare decat cea scriptică, înscrisă în avizul de însoțire și aferentă codului unic generat. Diferența dintre valoarea înscrisă şi cea reală reprezintă lemn tăiat ilegal, acesta ajungând până la 30% din volumul total transportat. În acest caz, poliția, neavând competențe pentru verificarea cubajului lemnului transportat, bifează transportul ca fiind legal.

Protecția Pădurilor Virgine, Cvasivirgine și a Parcurilor Naționale.

Asigurarea unei protecţii eficiente a Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România prin instituirea „Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, ca instrument de evidenţă şi gestiune prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoaşterea valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include după caz în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervaţii ştiintifice şi/sau integrarea acestora în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale şi parcurilor naturale.

2Deblocarea dosarelor de corupţie din domeniul forestier

Mii de dosare penale pentru săvârşirea infracțiunilor silvice privind tăierile ilegale, transportul sau comecializarea lemnului fără documente de provenienţă, se află blocate în sertarele procuraturii sau DNA-ului, alături de dosarele privind fapte de braconaj, corupţie, retrocedări și puneri ilegale in posesie. Peste acestea se suprapun dosarele achizițiilor ilegale, ale licitațiilor trucate și ale investițiilor fictive din partea instituţiilor publice.

Întărirea instituțiilor cu atribuții de control în silvicultură

Creşterea capacităţii instituţiilor cu atribuţii de îndrumare şi control prin asigurarea: (i) dotărilor adecvate, (ii) personalului dimensionat şi calificat corespunzator, (iii) salariilor motivante, (iv) procedurilor de control eficiente si transparente.

Elaborarea Strategiei Naţionale Forestiere şi finanțarea Programului National de Împăduriri

Din anul 2011 România nu mai are o Strategie Naţionala Forestieră. Fără o strategie asumată, înseamnă că mergem „la întâmplare”, în funcţie de interese şi orgolii de moment.

Suprafaţa împădurită a României este sub media europeană (27 % faţă de 32 %) şi departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice/deşertificarea (40 %).

În ultimii 10 ani, media suprafeţei anuale împădurite a fost de 4.000 ha/an, în condiţiile în care Codul Silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane ha pana in 2035. Elaborarea şi finanţarea Programului Naţional de Împăduriri prevăzut de Codul Silvic este o prioritate naţională.

Orice program de împăduriri sau creare de perdele forestiere este sortit eşecului atâta timp cat subvenţia pentru folosinţa agricolă este de sute de euro/ha, iar pentru folosinţa forestieră este zero. Se impune suplimentarea sumei alocate prin PNDR plăţilor directe pentru suprafeţele forestiere.

Instituirea de măsuri antimonopol în industria lemnului, eliminarea abuzurilor de poziţie dominant şi de monopsol, precum şi reguli de valorificare a lemnului în beneficul dezvoltării durabile a comunităților locale

Enunţarea în Codul Silvic (lege organică) a principiilor ce vor sta la baza legislaţiei subsecvente pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase (din pădurile aflate în proprietate publică), astfel încât să conducă la dezvoltarea sectorului de prelucrare superioară a lemnului în România şi creearea unei pieţe concurenţiale echilibrate în beneficiul dezvoltării durabile a comunităţilor locale:

 1. a) valorificarea superioară a masei lemnoase;
 2. b) sprijinirea dezvoltării rurale prin promovarea prelucrării locale a masei lemnoase;
 3. b) stimularea valorii adăugate şi menţinerea/creearea de noi locuri de muncă;
 4. c) instituirea de măsuri antimonopol;
 5. d) respectarea drepturilor comunităţilor locale;
 6. e) alocarea lemnului de foc cu prioritate pentru comunităţile locale;
 7. e) conservarea şi ameliorarea biodiversităţii şi serviciilor de mediu;
 8. f) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase.

(Transpunerea practic a principiilor directoare din Strategia Europeană Forestieră)

Plăți compensatorii pentru proprietarii de păduri cu rol de protecţie sau incluse în arii protejate ori situri Natura 2000

Instituirea unui sistem funcţional de plăţi compensatorii pentru proprietarii privaţi de pădure care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietari prin restricţiile impuse prin lege pentru exercitarea rolului de protecţie. Plata contravalorii efectelor funcţiilor de protecţie pentru proprietarii de păduri trebuie să ia în considerare şi beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor de mediu.

Finanțarea adecvată a sectorului forestier pentru menținerea echilibrului intre protecție si exploatare.

Pădurea, care este principalul factor creator de mediu sănătos şi de luptă împotriva schimbărilor climatice, este tratată de legislaţia fiscală ca un poluator, fiind impozitată prin taxe de mediu şi taxe pe resurse naturale. În programele de finanţare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi ale Fondului de Mediu, domeniul pădurilor a fost practic exclus.

Se impune alocarea adecvată a fondurilor bugetare, extrabugetare şi europene pentru sectorul forestier şi gestionarea adecvată a Fondului de Mediu în scopul maximizării rolului protectiv al pădurilor.

Oprirea proiectului de modificare a Legii vânătorii şi fondului cinegetic – legea masacrării dreptului de proprietate şi a faunei!

În forma actuală, legea vânătorii încalcă principii constițutionale privind dreptul de proprietate și prevederi naționale care transpun directive europene:

 • încălcarea dreptului de proprietate, prin confiscarea vânatului și activității de vânătoare în favoarea „gestionarilor consacrați” și instituirea de „drepturi de servitute”, de liber acces pentru vânători.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru 5 specii de păsări sălbatice, prin prelungirea perioadei permise pentru vânătoare.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru speciile de interes cinegetic din ariile protejate, prin eliminarea măsurilor de management și evaluare corespunzătoare.

Petiția ”Salvează pădurea”

http://de-clic.ro/salveaza-padurea-ia-drujba-din-mana-schweighofer-holzindustrie

[1] conform REGULAMENTUL (UE) NR. 995/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 octombrie 2010

Leave a comment »

Petiția antipoluare

UPDATE: Răspunsul pe care-l așteptam cu toții a venit totuși în 13 mai 2015, direct de la minister, fără nicio mențiune din partea Președintelui României. Acest răspuns îl puteți citi AICI.

________________________________________________

În urma primelor proteste din ianuarie, în doar 2-3 săptămâni s-au strâns aproximativ 6000 de semnături prin care cetățenii cereau oprirea poluării și respectarea dreptului constituțional la sănătate și un mediu curat. Acest lucru este cerut și acum la mai bine de 3 luni de atunci. Instituțiile europene sau românești au primit câte o copie a acestor semnături și a petiției propriu-zise însă răspunsul se lasă încă așteptat. Dacă de la Bruxelles ni s-a confirmat primirea petiției, ni s-a comunicat un număr de înregistrare și faptul că această petiție urmează să fie analizată de comisia de specialitate, din țară în schimb, am primit doar răspunsuri evazive, seci, fără soluții concrete. Ba mai mult, petiția adresată Președintelui României, trimisă prin email în data de 13.02.2015, la care noi am atașat fișierul cu 243 de pagini de semnături, a fost clasată de către consilierii prezidențiali pe probleme cetățenești, zic ei ”conform legii”, motivând asta cu faptul că a mai fost trimisă o sesizare pe același subiect al poluării din Sebeș de pe aceiași adresă de email, la care s-a dat deja un răspuns primit de la Ministerul Mediului. Este extrem de trist și revoltător în același timp, felul cum se tratează o petiție semnată de aproximativ 6000 de oameni care cer ajutorul Președintelui României. Consilierii acestuia se pare că nu au realizat diferența între o sesizare a unei persoane, și petiția cu un cu totul alt text, a mii de oameni. Vom retrimite petiția și vom cere din nou ca Administrația Prezidențială să comunice Președintelui României această problemă din Sebeș, și vom aștepta din nou 45 de zile cât este termenul legal de răspuns pentru ca Președintele României să prezinte public poziția domniei sale și mai ales recomandările pe care le poate face instituțiilor abilitate. Puteți vizualiza aici atât sesizarea în nume propriu trimisă în 7 ianuarie 2015 (deci înainte să înceapă protestele) la care se face referire, cât și răspunsul domnului consilier Piscociu la petiția trimisă de 6000 de oameni în 13 februarie 2015, răspuns primit abia în 31 martie 2015, după îndelungi insistențe telefonice la Cotroceni. În toată această luptă împotriva poluării, cu toții trebuie să înțelegem faptul că trebuie să fim perseverenți și să avem răbdare. Noi vom avea, și nu vom slăbi presiunea pe toate instituțiile care pot ajuta la rezolvarea problemei. Dar la fel și voi ceilalalți, care vă doriți să se rezolve odată, ajutați-ne, trimițând câte un email, punând întrebări, cerând răspunsuri etc. De exemplu, cei care au semnat petiția dar și cei care n-au semnat-o, pot scrie o sesizare în care să se ceară răspunsul dat de Președintele Klaus Iohannis, la petiția din 13.02.2015, pe email sau clasic în plic, pe adresa Administrației Prezidențiale, în atenția domnului consilier Piscociu: Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3 Sector 6 – Bucuresti, Cod postal 060116 E-mail:      procetatean@presidency.ro

Leave a comment »

Protest antipoluare și împotriva tăierilor masive din pădurile noastre

Au trecut mai bine de trei luni de la primul mare protest împotriva poluării din acest an. Au urmat marșuri de protest săptămânale, atât în Sebeș cât și-n Alba-Iulia. Instituțiile statului însă ne ignoră sau dau răspunsuri evazive fără consistență și mai ales fără niciun strop de bună intenție în ce privește rezolvarea problemelor cetățenești cerute de mii de oameni în stradă! În același timp, poluatorul principal pufăie liniștit pe coșurile sale și toacă în continuare mii și zeci de mii de foști falnici copaci din pădurile noastre seculare… La o medie a defrișărilor de 3 hectare pe oră, nici nu te miri prea tare când vezi munții de lemne aduse zilnic de zecile de tiruri sau de vagoane, pline ochi de copacii puși la pământ cu lăcomie, și apoi descărcate toate în curtea celor ce le vor transforma în PAL și MDF… Atât oamenii simpli cât și cei cu multe studii superioare, atât tinerii cât și cei mai în vârstă, toți simt că nu se mai poate așa… La nivel vizual și olfactiv, poluarea industrială masivă este evidentă! Oricine poate înțelege legătura firească între emisiile de substanțe toxice, unele cancerigene, și riscul major asupra sănătății pe care-l presupune expunerea locuitorilor din zone rezidențiale la aceste emisii. Și tocmai faptul că oamenii au simțit și au înțeles pericolul, i-a determinat să iasă în stradă în număr așa de mare și să ceară oprirea poluării. Lupta continuă! Nici amenințările și nici cele 5 procese deschise de Kronospan unor oameni simpli care-și cer dreptul la aer curat, nu pot opri ampla mișcare civică din Sebeș. Solidaritatea de care ne-am bucurat la primele proteste, din țară și din Diaspora, este prezentă în continuare. Chiar dacă o mare parte dintre sebeșeni sunt încă indiferenți sau pesimiști în ce privește rezolvarea acestei probleme, ei trebuie totuși să înțeleagă faptul că doar împreună putem pune presiune maximă pe autorități. Iar marșul de protest legal este un drept constituțional de care ne folosim pentru ca să cerem respectarea dorinței cetățenilor. De aceea, Duminică 26 aprilie, ora 14:00, cu plecare din fața Casei de Cultură,ne vom deplasa până în fața primăriei și apoi până-n parcarea Kronospan, pentru a le transmite din nou un mesaj clar, atât autorităților locale cât și poluatorului, că oamenii au DREPTUL și VOINȚA necesară pentru a-și recâștiga aerul curat. Arătați că vă pasă de SĂNĂTATEA COPIILOR și PĂRINȚILOR voștri, și NU RĂMÂNEȚI INDIFERENȚI la problemele grave care ne afectează pe toți! Veniți alături de noi în 26 aprilie, la MARȘUL DE PROTEST împotriva poluării criminale și împotriva defrișărilor catastrofale! FIȚI SOLIDARI și DAȚI VESTEA MAI DEPARTE! Doar împreună, suntem ȘI NOI puternici! Marșul de protest împotriva poluării va fi unul și împotriva defrișărilor masive, pentru că bătaia de joc în această privință a atins cote maxime, iar legătura între acestea și poluatorul care transformă pădurile noastre în propriul său profit, nouă înnapoindu-ne doar noxele, este evidentă…

Leave a comment »

Lupta pentru AER CURAT continuă!

EcoFriendly-GreenHomes

Campania ”Opriți Poluarea în Sebeș” demarată în decembrie anul trecut de către un grup de tineri cărora le pasă de mediul și de oamenii din jur, este doar la început 🙂


Obiectivele sunt mari și nu vor fi atinse ușor. Cu toate că mulți oameni din Sebeș sau din afară sunt sceptici și acordă puține șanse de reușită acestei campanii, totuși, avem certitudinea că cei implicați în această campanie se încăpățânează să nu renunțe la luptă și nu vor ceda presiunilor și intimidărilor.


Kronospan, cel mai mare poluator din Sebeș, a recurs la diverse metode și practici deloc fairplay, pentru a opri această campanie și în special pentru a opri protestele care timp de 8 săptămâni (7 în Sebeș și ultimul la Alba-Iulia) au tras un semnal de alarmă vizibil și argumentat pentru îngrijorarea tot mai mare a cetățenilor în legătură cu impactul poluării asupra sănătății locuitorilor din Sebeș. Cinci persoane care au participat la proteste (din cele peste 2000) s-au ales cu dosar civil deschis la Tribunalul București pentru prejudicii de imagine aduse firmei Kronospan. Acest stil de abordare a unei probleme pe care o companie multinațională o are în comunitatea locală unde își desfășoară activitatea, este cu totul dezamăgitor și ridică mari semne de întrebare legate de felul cum se dorește a se rezolva această problemă. Acum când Kronospan a dat în judecată aceste persoane, este nevoie și mai mult să strângem rândurile, să ne arătăm solidaritatea cu ei, să rămânem UNIȚI ÎMPOTRIVA POLUĂRII și să demonstrăm cu toții, că NU NE ESTE FRICĂ și că NU NE VOR PUTEA OPRI.


Repetarea obsesivă de către această companie a faptului că ei respectă legea și că activitatea lor se încadrează în normele europene de mediu, nu face decât să determine oamenii simpli a se interesa și mai mult, a studia și mai atent legi și reglementări, sau a cere informații instituțiilor europene și din România, legate de aceste aspecte ale poluării aerului. Informațiile încep să sosească, analiza lor este în curs de desfășurare și de aceea, duminică 15 martie, la Casa de Cultură a municipiului Sebeș va fi organizată o dezbatere publică strict pentru cei care de 8 săptămâni, iasă în stradă la proteste sau cei care își exprimă pe alte căi dorința de a scăpa de poluarea care sufocă orașul Sebeș. Împreună cu cetățenii interesați și dornici să se implice în această luptă împotriva poluării, se va analiza situația în care s-a ajuns și se va discuta despre ce e de făcut în viitorul apropiat.


Grupul de Inițiativă Civică Sebeș și ONG PrimaNatura Alba-Iulia, își reafirmă implicarea în lupta pentru respectarea drepturilor omului, pentru un mediu de viață sănătos și echilibrat ecologic, pentru ca voi toți să AVEȚI CURAJUL să vă cereți drepturile și astfel, ÎMPREUNĂ SĂ FIM MAI PUTERNICI!


Duminică 15 martie, ora 16:00, vă așteptăm pe toți la Casa de Cultură pentru că LUPTA ÎMPOTRIVA POLUĂRII CONTINUĂ!!!

Leave a comment »